Pálení laserem

Dělení plechů a profilů laserem

K nejdůležitějším výrobním operacím v hutním průmyslu patří dělení materiálu, pro které se využívá celá řada metod. Problémem ovšem je, že každá metoda našla své optimální využití v jiné oblasti, takže je nelze univerzálně použít. Východisko z této situace představuje nová technika, dělení materiálu laserem.

Přesných rozměrů, skvělé kvality řezu a vysoké produktivity u řezání, dělení a pálení hutního materiálu je dosaženo technologií dělení laserem. Jedná se o nejproduktivnější metodu, se kterou lze upravovat materiálu do různých tvarů. Laserem se přitom dají upravovat všechny typy hutního materiálu, tedy nejenom plechy, ale také trubky nebo jekly.

Výhodou této metody je vysoká přesnost, a to i u materiálu, které jsou velmi křehké a snadno se zdeformují. Tato technika tak může ve firmě nahradit jiné metody úpravy materiálu, jako je frézování, děrování nebo vysekávání.

Laserový paprsek má vysokou koncentraci výkonu, která umožňuje dělit různé materiály, nehledě na jejich tepelně-fyzikální vlastnosti. Při úpravě materiálu vzniká jen velmi malá šířka řezu, což znamená, že teplem je ovlivněn jen malé pásmo.

Řezání plechů laserem

Laserové řezání představuje nejrychlejší, nejkvalitnější a nejefektivnější způsob zpracování plechů. Díky němu lze do plechu perfektně vyřezat nejen jednoduché tvary, ale i složitější výřezy, a to s velkou přesností. Laserová úprava plechů je ve srovnání s jinými metodami vždy výhodná. Využívání laseru přináší vysoké úspory nákladů ve výrobním procesu.

Laserem lze řezat, dělit a jinak upravovat jak nerezové plechy, tak i plechy z oceli. Řezání plechů pomocí laseru se vyplatí například při velké tvarové rozmanitosti výpalku. Laserem lze například vyrobit vysoce kvalitní tvarové spojky, ozubená kola nebo děrované plechy.

Laser se perfektně hodí při výrobě krytů, rozvaděčů, skříní, mezikruží a dalších výrobků.

Řezání profilů laserem

PictureŘezání profilů pomocí laseru má několik dalších nesporných výhod. V první řadě vznikne velmi přesný řez, který může mít odchylku +/- 0,2 mm. Dalšími výhodami je libovolné tvarování a polohování řezu.

Laserové opracování a řezání nerezových a ocelových tyčí nebo uzavřených profilů, tzv. jeklů se vyznačuje čistým řezem, který je vhodný pro povrchovou úpravu.

FAVEX, s.r.o.FAVEX - laserové dělení

Při použití laseru se optimalizuje výrobní proces. Při jednom jediném výrobním kroku se vyřežou veškeré požadované otvory, komplexní kontury a zároveň se upraví i samotná délka trubky. Díky tomu dochází k ušetření výrobních nákladů i k úspoře času. Nemusí se totiž provádět jiné operace jako řezání, vrtání nebo frézování.

Společnost FAVEX, s.r.o. používá pro pálení trubek, jeklů a plechů 2D laserový pálící stroj ADIGE/ADILAS. Tento přístroj je vhodný pro výrobu a úpravu polotovarů podle přání zákazníka. Přesnost u tohoto stroje je skutečně vynikající. Při řezání dochází k odchylce pouze +/- 1 mm.